Nomes de formatos de papel orixinarios do antigo wiki de Proxecto Trasno, á súa vez baseado en http://www.gusgsm.com/los_formatos_de_papel_anglosajones.

Inglés Galego Tamaño (mm) Tamaño (pol) Comentarios
Double Elephant
Dobre Elephant
1.016×686 40×27 É un formato para debuxo e escritura.
Elephant
Elephant
711×584 28×23 É un formato de todo uso: Escritura, debuxo, imprenta, e papel de embalar. As medidas do formato poden variar dependendo do uso final.
Quad Foolscap
Cuádruplo prego
863×686 34×27 É catro veces un Foolscap.
Double Foolscap
Dobre prego
686×432 27×17 É dúas veces un foolscap. É un formato para imprimir, escribir ou debuxar.
Foolscap
Prego
432×343 17×13,5 O tamaño base da serie. É un formato para imprimir, escribir ou debuxar.
Small Foolscap
Prego pequeno
419×336 16,5×13,25 Tamén chamado Brief. É un formato para escribir ou debuxar.
Foolscap folio
Prego a folio
343×216 13,5×8,5 Un foolscap dobrado pola metade.
Foolscap quarto
Cuarto de prego
216×171 8,5×6,75 Un foolscap dobrado en catro. É un formato de libro encadernado.
Foolscap oitavo
Oitavo de prego
171×108 6,75×4,25 Un foolscap dobrado en oito. É un formato de libro encadernado.
Double Quad Crown
Dobre cuádruplo Crown
1.524×1.016 60×40 Oito veces un crown. É un formato para imprimir.
Quad Crown
Cuádruplo Crown
1.016×762 40×30 Catro veces un crown. É un formato para imprimir.
Double Crown
Dobre Crown
762×508 30×20 O dobre dun crown. É un formato para imprimir.
Crown
Crown
508×381 20×15 O tamaño base da serie. É un formato para imprimir.
Crown folio
Crown a folio
381×254 15×10 Un crown dobrado pola metade. É un formato de libro encadernado.
Crown quarto
Cuarto de Crown
254×190 10×7,5 Un crown dobrado en catro. É un formato de libro encadernado.
Large Crown
Crown largo
203×133 8×5,25 É un formato de libro encadernado.
Crown octave
Oitavo de Crown
190×127 7,5×5 Un crown dobrado en oito. É un formato de libro encadernado.
Quad Demy
Cuádruplo Demy
1.143×889 45×35 É un formato para imprimir.
Double Demy
Dobre Demy
889×571 35×22,5 É un formato para imprimir, escribir ou debuxar.
Demy
Demy
508×394 20×15,5 Tamén se atopa referenciado con medidas levemente maiores (22,5 × 17,5) ao falar de impresión. É un formato para imprimir, escribir ou debuxar.
Demy folio
Demy a folio
445×286 17,5×11,25 É un formato de libro encadernado.
Demy quarto
Cuarto de Demy
286×222 11,25×8,75 É un formato de libro encadernado. Libro en cuarto. Demy a folio dobrado a metade.
Demy octave
Oitavo de Demy
222×143 8,75×5,625 É un formato de libro encadernado. Demy a folio dobrado dúas veces. de
Demy 16mo
16abo de Demy
143×111 5,625×4,3 É un formato de libro encadernado. Demy a folio dobrado tres veces.
Demy 18mo
18abo de Demy
146×95 5,75×3,75 É un formato de libro encadernado. Demy a folio dobrado catro veces.
Double Imperial
Dobre Imperial
1.143×736 45×29 É un formato de papel de embalar.
Imperial
Imperial
762×559 30×22 É un formato para imprimir, escribir ou debuxar.
Imperial folio
Imperial a folio
559×381 22×15
Imperial quarto
Cuarto de Imperial
279×279 11×11 É un formato de libro encadernado.
Imperial octave
Oitavo de Imperial
279×190 11×7,5 É un formato de libro encadernado.
Double Royal
Dobre Royal
1.016×635 40×25
Super Royal
Super Royal
686×482 27×19 É un formato para imprimir, escribir ou debuxar.
Royal
Royal
609×482 24×19 É un formato para imprimir, escribir ou debuxar.
Royal folio
Royal a folio
508×317 20×12,5 É un formato de libro encadernado.
Royal quarto
Cuarto de Royal
317×254 12,5×10 É un formato de libro encadernado.
Super Royal octave
Oitavo de super Royal
260×175 10,25×6,9 É un formato de libro encadernado.
Royal octave
Oitavo de Royal
254×158 10×6,25 É un formato de libro encadernado.
Double Large Post
Dobre Post largo
838×533 33×21 É un formato para imprimir, escribir ou debuxar. É o dobre dun Large Post.
Double Post
Dobre Post
774×482 30,5×19 É un formato para imprimir, escribir ou debuxar. É o dobre dun Post
Sheet ou ½ Post
Folla ou ½ Post
597×495 23,5×19,5
Large Post
Post largo
533×419 21×16,5 É un formato para escribir ou debuxar.
Post
Post
482×387 19×15,25 O tamaño base da serie. É un formato para imprimir, escribir ou debuxar.
Pinched Post
Post pinzado
470×368 18,5×14,5 É un formato para escribir ou debuxar.
Double Medium
Dobre Medium
914×584 36×23
Medium
Medium
584×457 23×18 É un formato para imprimir, escribir ou debuxar.
Medium quarto
Cuarto de Medium
305×241 12×9,5
Medium octave
Oitavo de Medium
241×152 É un formato de libro encadernado.
Antiquarian
Antiquarian
1.346×787 53×31 É un formato para escribir ou debuxar.
Grand Eagle
Grand Eagle
1.067×730 42×28,75 É un formato para escribir ou debuxar.
Colombier
Colombier
876×597 34,5×23,5 É un formato para escribir ou debuxar.
Atlas
Atlas
863×660 34×26 É un formato para escribir ou debuxar.
Cartridge
Cartridge
660×533 26×21 É un formato para escribir ou debuxar.
Copy ou Draft (Draught)
Copy ou Draft (Draught)
508×406 20×16 É un formato para escribir ou debuxar.
Pott
Pott
381×317 15×12,5 É un formato para escribir ou debuxar.
Double Pott
Dobre Pott
381×635 15×25
US Letter
Carta EUA
279,4×215,9 11×8 ½ É o formato equivalente ao DIN A4, do que difiere só en décimas de milímetro. Correspondese co ANSI A
US Legal
Oficio EUA
355,6×215,9 14×8 ½ É a versión alongada do formato anterior (uns 7,5 cm máis).
US Tabloid
Tabloide EUA
431,8×279,4 17×11 É un tamaño similar ao DIN A3 (420 × 297 mm), só que algo máis curto e longo. Correspondese co ANSI B
US Ledger
Dobre carta EUA
279,4×431,8 11×17 É identico ao Tabloid só que en orientación horizontal. Correspondese co ANSI B
US Executive
Executivo EUA
190×254 7,5×10