Nomes de signos tipográficos e ortográficos do antigo wiki de Proxecto Trasno.

Signo Nomes Notas
.
punto
;
punto e coma
:
dous puntos

elipse
É un único signo tipográfico, correspondese cos tres puntos (...) suspensivos.
,
coma
vírgula
^
acento circunflexo
´
acento agudo
á é í ó ú
`
acento grave
à è ì ò ù
¨
diérese
ï ü
¿
?
signo de interrogación
O signo de apertura < ¿ > non se emprega en galego.
¡
!
signo de admiración
O signo de apertura < ¡ > non se emprega en galego.
'
apóstrofo
En matemática < ' > minuto de ángulo.
-
guión
'


aspas inglesas
aspas simples
comiñas inglesas
comiñas simples
En matemática < ' > minuto de ángulo.
"


aspas duplas
comiñas duplas
inglesas duplas
En matemática < " > segundo de ángulo.
«
»
aspas latinas
comiñas latinas
As que se deben empregar en galego.
(
)
parénteses
[
]
corchetes
{
}
chave
*
asterisco
/
barra
\
barra inversa

trazo ou raia
Máis longa que o guión < - >.
§
parágrafo
Destacar que en inglés empregase para referir a unha sección, observar o seu nome latino «Signum sectionis» e que correspondese cun SS (dobre ese) vide §17 (ver a sección 17)

antígrafo
información complementaria (Filol.)
Non confundir co < ¶ > caldeirón que é un símbolo de notación musical.
@
arroba
Aínda que o nome é «arroba» en informática ten o valor «en» («at» en inglés). Nun enderezo de correo do tipo usuario@servizo.example leríase «usuario en servizo punto example», de feito moita xente adoita agochar (aos robots) os enderezos empregando «usuario[en]servizo[punto]example».
#
grade
grella
En inglés usase como símbolo de numeral, substitúese por < núm. >. Non confundir co díese (*sostido), ou co becuadro (♮), estes dous son símbolos de notación musical.
&
et
Alternativa gráfica da conxunción copulativa latina «et».
|
canalización
Elemento empregado en informática correspondese co «pipe» inglés.
·
punto mediano
interpunto
En catalán coñécese como punt volat (punto voado).