Temas de discusión pendentes, para abordar durante Trasnadas, e chegar a acordos que reflectir na guía de estilo e no glosario.

Prioridade Nome da discusión Último acordo Motivo da discusión
2697 placeholder
2338 hash DRAG: cancelo.
2257 amosar/mostrar Regra no Pology.
2103 banner Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
2879 Accións táctiles Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
2072 cryptography Glosario antigo.
2946 Compoñentes gráficos Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1401 '‘’`´ (comiñas simples) Proposta para a Trasnada 14.0.
1401 "“” (comiñas dobres) Proposta para a Trasnada 14.0.
1095 accelerator Para a Trasnada 14.0 queríase discutir o grupo «accelerator/shortcut/hotkey/hot key/access key/accesskey/shortcut key/keyboard shortcut/mnemonic», que engloba 4 conceptos distintos.
1132 Accións sobre as xanelas (maximize, unmaximize, minimize, shade, roll up, …) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1382 activate Para a Trasnada 14.0 queríase discutir se engadilo como forma adicional do concepto «enable».
1849 addon (noun) Trasnada 10.0 Na Trasnada 14.0 íamos mirar que traducións prohibir explicitamente. Ademais, no DRAG apareceron as entradas complemento/suplemento.
1228 add on (verb) Glosario antigo.
1212 allocate Proposta para a Trasnada 14.0.
1212 allocation Proposta para a Trasnada 14.0.
683 anyway Proposta para a Trasnada 14.0.
2065 application Trasnada 11.0 DRAG: aplicación.
1810 -aría/-ería Proposta para a Trasnada 14.0.
1798 ata/até/deica Proposta para a Trasnada 14.0.
1031 axis Proposta para a Trasnada 14.0.
878 backdrop, wallpaper Proposta para a Trasnada 14.0.
1754 backup (noun/verb) Proposta para a Trasnada 14.0.
1216 baseline Glosario antigo.
838 -bel/-ble Trasnada 11.0 Parte da xustificación da escolla é conflitiva («o perfil ao que van as traducións son usuarios de galego militante»). A guía de estilo do wiki de Mancomún sempre favoreceu -ble, ao contrario do que reflicte a xustificación.
683 bell Glosario antigo.
683 blame Glosario antigo.
965 blank (noun/verb) Proposta para a Trasnada 14.0.
907 block (noun/verb) Proposta para a Trasnada 14.0.
1809 bold Proposta para a Trasnada 14.0.
1216 bootable Proposta para a Trasnada 14.0.
1371 bootloader Proposta para a Trasnada 14.0.
1580 bot Glosario antigo.
1427 branch (noun/verb) Proposta para a Trasnada 14.0.
1423 breakpoint Glosario antigo.
769 browse Para a Trasnada 14.0 íase discutir o aspecto como «navegar e botón examinar», e indicábase que estaba «parcialmente xa discutido».
769 browser Para a Trasnada 14.0 íase discutir o aspecto como «web e do botón examinar», e indicábase que estaba «parcialmente xa discutido».
1212 buddy icon Glosario antigo.
1212 buddy Glosario antigo.
1228 build-in Glosario antigo.
1534 build (compile) Glosario antigo.
683 build (development, generic) Glosario antigo.
683 build (data processing) Glosario antigo.
1716 built-in Glosario antigo.
1415 byte Glosario antigo.
1808 calendar Glosario antigo.
1171 cannot (frases adicionais) Proposta para a Trasnada 14.0.
683 cartridge, marker Proposta para a Trasnada 14.0.
683 central time Proposta para a Trasnada 14.0.
1909 chat Trasnada 11.1 DRAG: charla/leria; charlar/leriar.
683 childframe Glosario antigo.
683 cipher (noun, verb), decipher, undecipherable Proposta para a Trasnada 14.0.
1366 clean, clear Proposta para a Trasnada 14.0.
1898 click Trasnada 13.0 DRAG: premer [algo] (non «premer en [algo]»).
1109 closed captioning Glosario antigo.
683 cluster Glosario antigo.
683 collecting Proposta para a Trasnada 14.0.
989 color, colorify, colorize Proposta para a Trasnada 14.0.
683 colored Proposta para a Trasnada 14.0.
683 colorimeter Proposta para a Trasnada 14.0.
683 coloring Proposta para a Trasnada 14.0.
683 completion Proposta para a Trasnada 14.0.
683 configuration, options, preferences, settings Proposta para a Trasnada 14.0.
938 connect/plug Para a Trasnada 14.0 queríanse discutir en relación co concepto «attach» xa fixado.
938 connection/connexion Glosario antigo.
1195 connector Glosario antigo.
683 contents Proposta para a Trasnada 14.0.
1871 contributor Proposta para a Trasnada 14.0.
683 core file Glosario antigo.
1230 corrupt (verb), corrupted Proposta para a Trasnada 14.0.
1401 daemon Proposta para a Trasnada 14.0.
1333 deactivate Para a Trasnada 14.0 queríase discutir se engadilo como forma adicional do concepto «disable».
1109 deletion Proposta para a Trasnada 14.0.
907 delay (noun/verb) Proposta para a Trasnada 14.0.
683 deliver Glosario antigo.
812 dende/desde Trasnada 11.0 «dende», descartada por incorrecta, está no DRAG.
1008 deselect Glosario antigo.
683 dock (verb) Glosario antigo.
1171 does not exist (frases) Proposta para a Trasnada 14.0.
2014 dump Glosario antigo.
1008 edge Na Trasnada 14.0 íase discutir en relación aos conceptos xa fixados de «border».
520 edit (noun) Na Trasnada 14.0 íase discutir o caso de «Do you want to save your edits?» → «Desexa gardar as súas edicións?», por se para «edit» actuando como substantivo acaería máis algo como «modificación».
683 emboss (noun) Glosario antigo.
683 emboss (verb) Glosario antigo.
1828 environment Trasnada 12.0 Na Trasnada 14.0 íase discutir de novo entre «ambiente» e «entorno». Amais, o DRAG engadiu unha definición informática de «contorno». Queríase ademais tratar os conceptos da sección «In computing» da páxina «Environment» da Wikipedia en inglés.
1520 event Proposta para a Trasnada 14.0.
1333 execute, run Para a Trasnada 14.0 queríase discutir engadir «execute» e «run» ao concepto de iniciar un programa.
1060 expire Glosario antigo.
683 extended partition Glosario antigo.
1171 fail (frases adicionais) Proposta para a Trasnada 14.0.
1232 fallback Glosario antigo.
683 fatal error Glosario antigo.
683 favicon Glosario antigo.
1109 favorite (noun) Proposta para a Trasnada 14.0.
1109 [file] extension Proposta para a Trasnada 14.0.
683 flag (noun) Glosario antigo.
1899 font Trasnada 11.0 DRAG: fonte.
1395 foreground Glosario antigo.
1410 fork (noun/verb)
1228 frame rate, frame-rate, framerate Proposta para a Trasnada 14.0.
683 friendly Glosario antigo.
854 gesture Glosario antigo.
683 glossy paper Glosario antigo.
683 glyph Glosario antigo.
683 graphics tablet Proposta para a Trasnada 14.0.
989 guideline (visual) Glosario antigo.
878 guideline (conceptual) Glosario antigo.
1281 handler Glosario antigo.
1486 hard disk Para a Trasnada 14.0 queríase confirmar o plural como «discos duros».
683 head Glosario antigo.
683 headless Proposta para a Trasnada 14.0.
1060 height/width/length Proposta para a Trasnada 14.0.
1031 hide/unhide/show/print/display/pop up (verbo) Proposta para a Trasnada 14.0.
878 host Para a Trasnada 14.0 queríase discutir xunto con «computer» (xa fixada) e «hostname», e suxeríase a posibilidade de usar un mesmo termo como se fai en castelán con «equipo».
878 hostname Para a Trasnada 14.0 queríase discutir xunto con «computer» (xa fixada) e «hostname», e suxeríase a posibilidade de usar un mesmo termo como se fai en castelán con «equipo».
1352 however Glosario antigo.
1605 indent/unindent/indentation (verbos/substantivo) Proposta para a Trasnada 14.0.
1109 indexer Glosario antigo.
1171 initiate Para a Trasnada 14.0 queríase discutir engadilo ao concepto «inicializar».
1171 initiation Para a Trasnada 14.0 queríase discutir engadilo ao concepto «inicialización».
683 inode Glosario antigo.
1060 italic/oblique/cursive Proposta para a Trasnada 14.0.
683 journaling filesystem Glosario antigo.
683 kernel Glosario antigo.
1212 kerning Proposta para a Trasnada 14.0.
683 key binding Glosario antigo.
683 key ring, keyring Proposta para a Trasnada 14.0.
683 keymap Glosario antigo.
683 keyword (criptografía) Proposta para a Trasnada 14.0.
1560 layout Glosario antigo.
1212 leader line Glosario antigo.
1228 line spacing Proposta para a Trasnada 14.0.
1045 linguaxe inclusiva
1200 lock (noun/verb) Proposta para a Trasnada 14.0.
683 log file Glosario antigo.
854 mail (noun) Glosario antigo.
854 mail (verb) Glosario antigo.
837 mailbox Glosario antigo.
1263 mailing list Proposta para a Trasnada 14.0.
907 manager Glosario antigo.
907 manage Glosario antigo.
878 map (associate) Glosario antigo.
878 map (association) Glosario antigo.
683 marker (Inkscape) Proposta para a Trasnada 14.0.
683 marker, marker pen Proposta para a Trasnada 14.0.
1171 master Glosario antigo.
1109 mice, mouses Para a Trasnada 14.0 queríanse engadir como formas plurais da xa acordada «mouse».
683 miner (data) Glosario antigo.
683 miner (mine) Glosario antigo.
683 monitor (noun/verb), monitorization Proposta para a Trasnada 14.0.
683 namespace Glosario antigo.
683 news Glosario antigo.
683 node Proposta para a Trasnada 14.0.
989 Nomes de símbolos (cancelo, porcentaxe, chave, paréntese, …) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1008 Nomes de teclas (enter, shift, insert, end, arrow key, command, …) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 Nomes de termos de bases de datos Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 Nomes de termos de sistemas de control de versións ou SCV (git, svn, hg…: push, pull, fetch, …) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1171 Nomes dos menús (file, edit, view, help, tools, window, options, preferences, …) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1171 not found (frases) Proposta para a Trasnada 14.0.
683 nuke Glosario antigo.
683 OEM Proposta para a Trasnada 14.0.
1512 online Trasnada 11.1 DRAG: en liña.
683 out of date Glosario antigo.
683 outline (verb) Proposta para a Trasnada 14.0.
683 overlay/overlap/override/overwrite Proposta para a Trasnada 14.0.
683 overscan Glosario antigo.
1494 owner Proposta para a Trasnada 14.0.
989 packet Glosario antigo.
965 parse Glosario antigo.
1494 parser Glosario antigo.
1031 path (vectors) Proposta para a Trasnada 14.0.
1031 PATH (system) Proposta para a Trasnada 14.0.
1008 peer Glosario antigo.
683 perhaps Proposta para a Trasnada 14.0.
683 pingback Proposta para a Trasnada 14.0.
683 plot (noun) Glosario antigo.
683 plot (verb) Glosario antigo.
683 port/backport (noun/verb; e -ing) Para a Trasnada 14.0 queríanse discutir varios conceptos aquí, tanto substantivos como verbos: portaxe a outra plataforma/porto de rede/porto USB, portar a outra plataforma.
683 premium Proposta para a Trasnada 14.0.
1008 preview (noun/verb) Proposta para a Trasnada 14.0.
683 printer friendly Glosario antigo.
965 properties Glosario antigo.
683 rate Glosario antigo.
907 record (noun) Glosario antigo.
907 record (verb) Glosario antigo.
1426 reload Para a Trasnada 14.0 queríase discutir tento en conta «refresh» e «update», este último xa fixado.
1943 refresh Para a Trasnada 14.0 queríase discutir tento en conta «reload» e «update», este último xa fixado.
878 refuse Glosario antigo.
854 regexp Glosario antigo.
907 removal Proposta para a Trasnada 14.0.
946 remove Para a Trasnada 14.0 queríase discutir se, no caso de dispositivos, manter «retirar» en prexuízo de «extraer» ou incluso «expulsar», ou traducir como «extraer» por coherencia con «removable device».
1228 render Glosario antigo.
1396 replacement (object being replaced) Proposta para a Trasnada 14.0.
683 replay Glosario antigo.
1171 report [bug] to [noun] Proposta para a Trasnada 14.0.
837 reset (system, noun/verb; restabelecer) Proposta para a Trasnada 14.0.
1497 resize (noun/verb) Proposta para a Trasnada 14.0.
1008 retry (noun/verb) Proposta para a Trasnada 14.0.
683 rocker gesture Glosario antigo.
683 roll back, rollback Para a Trasnada 14.0 queríase discutir se para o caso de transaccións de bases de datos habería que buscar outra opción, para evitar algo como «regresar unha transacción».
683 sample frecuency Glosario antigo.
1228 sample rate Glosario antigo.
1228 sampling Glosario antigo.
938 scan (browse/escanear/scan for [something], noun/verb) Proposta para a Trasnada 14.0.
683 segment Glosario antigo.
683 segmentation fault Proposta para a Trasnada 14.0.
683 shape gesture Glosario antigo.
683 shredder Glosario antigo.
683 shred Glosario antigo.
1280 signature Glosario antigo.
1732 slot Glosario antigo.
683 snap (noun/verb) Proposta para a Trasnada 14.0.
907 snippet Proposta para a Trasnada 14.0.
1718 spam Para a Trasnada 14.0 queríase discutir o grupo «spam/junk mail/bulk mail/unsolicited bulk mail (UBE)».
1031 spell-check Para a Trasnada 14.0 queríase confirmar se engadir «spell-check» como sinónimo de «corrección ortográfica», xunto ás formas «spellcheck» e «spell check».
1031 spelling Glosario antigo.
683 spin down, spindown, spinning, spun-up, spun-down, spindown time Proposta para a Trasnada 14.0.
1215 standardize Glosario antigo.
683 step Glosario antigo.
683 stuck Proposta para a Trasnada 14.0.
1109 support [with money] Para a Trasnada 14.0 queríase discutir o concepto económico, p. ex. con doazóns á Wikipedia ou dando abeiro a unha comunidade, p. ex. á Fundación GNOME.
1171 support (software, verb/noun) Para a Trasnada 14.0 queríase discutir se separalo en dous conceptos: (1) ser capaz de interactuar con outros programas, sistemas, dispositivos, etc., e (2) admitir determinados datos ou opcións un programa.
1436 supported Para a Trasnada 14.0 queríase discutir incluír como tradución válida «admisíbel» e ou «permitido/a» (esta segunda opción preferida por quen o propuxo) para os casos onde se listan as «supported options/flags/parameters» dun programa.
1616 [Are you sure you|Do you] [really] want to… (frases) Proposta para a Trasnada 14.0.
1223 swap Glosario antigo.
683 swatches palette Glosario antigo.
683 switch Proposta para a Trasnada 14.0.
520 ti/vostede
683 time stamp (noun) Glosario antigo.
683 time stamp (verb) Glosario antigo.
2075 toggle Proposta para a Trasnada 14.0.
965 touch pad, touchpad Proposta para a Trasnada 14.0.
965 touch screen, touchscreen Proposta para a Trasnada 14.0.
1232 trace Glosario antigo.
683 trackback Proposta para a Trasnada 14.0.
1439 trashcan Glosario antigo.
1215 trash Glosario antigo.
1171 try again (frase) Proposta para a Trasnada 14.0.
854 unlink Glosario antigo.
683 up to date Glosario antigo.
1576 upload Trasnada 11.1 DRAG: cargar/colgar/subir.
837 usage Glosario antigo.
683 user friendly Glosario antigo.
1617 valid Para a Trasnada 14.0 queríase discutir incluír como tradución válida «válido» ademais de «correcto». Por exemplo: «Get netstat information. Valid options are: route, active, multicast.» → «Obter información do netstat. As opcións válidas son: route, active, multicast.».
938 video chat Proposta para a Trasnada 14.0.
989 view (noun/verb), viewer Proposta para a Trasnada 14.0.
683 wait Proposta para a Trasnada 14.0.
2046 word wrap Glosario antigo.
938 worksheet Proposta para a Trasnada 14.0.
854 workspace Glosario antigo.
1333 wrap search (noun) Glosario antigo.
1333 wrap search (verb) Glosario antigo.
1506 wrap Glosario antigo.
683 hard + return/break e derivadas (soft return/break, carriage return), break Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 hark + link Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1734 hard + drive Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 hard + error Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 hard + reset Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1994 case sensitive Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1477 match case Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1477 match (verbo/substantivo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 tab(tablature) (para rematar con «tab») Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
878 pause (verbo/substantivo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
854 request (verbo/substantivo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1171 occurrence/occurence Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
989 underline (verbo/substantivo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1497 blog (substantivo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1497 blog/post (verbo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1396 post (substantivo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1031 skip Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
938 scale (verbo/substantivo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
854 release (verbo/substantivo) (release de distro/release de botón de rato) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 query (verbo/substantivo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1342 report (verbo/substantivo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 session Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1171 subscribe/desubscribe Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1497 default (adxectivo/substantivo/verbo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 alias/nick/nickname (concepto relacionado ca liña de ordes e "nick") Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
989 select/deselect/unselect/selector/selection Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1525 restore Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1171 set (verbo/substantivo)/setting Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1904 unset Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
854 charset Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
907 encode/decode/encoding/decoder/encoder Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 checking Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 grammar check Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
965 game (XOGO/PARTIDA) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
965 invert/reverse/revert Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1439 privacy Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 queue Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 ban/kick/kickban Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 share (verbo/substantivo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 sharing Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 tool/utility Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1453 directory/folder Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
878 map (proxectar/proxección) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1970 cookie Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
907 source/source code Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 caret (distinguir entre o nome alternativo para o cursor e o símbolo ^) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 goodies = plugins?? Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 “check for”, “watch for”, “look for”, “look up”, “scan for” == “locate”? Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
878 socket Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 stop (gradientes) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
854 redirect/redirection/forward Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 quotes Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 strikethrough Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 strikeout Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1235 foot/footer/footnote Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 loop (verbo/substantivo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
938 flip/rotate/mirror/invert Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1031 zoom (verbo/substantivo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1031 zoom in/zoom out Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1442 timeout/time out (verbo/substantivo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 template/model/pattern Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1171 feature/functionality Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1477 location Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1396 preset (substantivo, verbo e adxectivo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 area/zone (non lembro o outro sinónimo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1031 «hotspot» en referencia á "WiFi" (provisionalmente emprego «Punto activo») Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 find/encounter Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
953 search for Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 lookup/look up Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 find out Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1212 seek Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 iconify Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
907 send/submit/post Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 sample (verbo/substantivo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 turn on/turn off Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 discharge Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1452 detach Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 check out Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
907 version Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 theme Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 icon theme Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 address (verb) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
953 address book/addressbook Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1439 authenticate Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1439 authentication Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
907 background (segundo plano e outros contextos) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1497 bind Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
854 binding (incluindo o dos libros, bindings de linguaxes de programación…) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 bitrate/bit rate Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1060 blur (verbo/substantivo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1364 cache (verb) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1208 card Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1031 channel (verb) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1366 choose Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1031 click (noun) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1031 clickable Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1486 column/row Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
938 commandline/command line/console/terminal/shell Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
965 convert (verbo/substantivo)/conversion Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1457 copy (verbo/substantivo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1391 custom Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1391 customize Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1457 cut (verbo/substantivo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1364 debug (verbo/substantivo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1364 desktop Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1756 desktop environment Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1031 e-mail/email/electronic mail Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 FAQ Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 fill/filling (verbo/substantivo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1060 format (verbo/substantivo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1486 fullscreen/full screen Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1031 hub Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 image/graphics Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1060 inbox Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1060 inch/inches Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
965 incoming Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 input/output (noun/verb) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1884 internet Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1060 justify Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 label (verbo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1060 layer Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1060 line Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
975 link (ámbito de ligazóns HTML e linkado de programas ao compilar) (verbo/substantivo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
965 load (verbo/substantivo)/unload Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 log (verbo/substantivo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 look and feel/look &feel Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1060 margin Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
989 maximize Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
938 media/medium (soporte/media aritmética/multimedia) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
938 media player Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1060 memory Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1486 message Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
989 minimize Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 mixer Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 mount Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 mount point Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 multi-user/multiuser Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1060 net/network Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
975 offset Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1031 ok (botón aceptar) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1109 open Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1304 operating system Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1304 order (verbo/substantivo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
907 outgoing Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
989 package (verbo/substantivo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1031 panel Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1060 paragraph Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 partition (verbo/substantivo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 percentage Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1109 performance Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
938 pixel/pixels Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
965 play (xogar/reproducir) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
965 player (reprodutor/xogador) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 playlist/play list Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
907 pointer Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1060 print Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1109 protocol Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 read Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
965 recipient Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
965 reply (verbo/substantivo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1323 require Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1323 requirement Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1572 router Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1486 save Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1031 save as Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1008 screen Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1470 screensaver/screen saver Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
965 screenshot/screen shot/¿snapshot? Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1171 script (programming) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 script (font) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 signal Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1060 size Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1109 smiley Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1304 sort Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
878 sorting Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 standard (adxectivo/substantivo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 start (verbo/substantivo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 startup Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
938 storage Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1008 style Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
965 tag (verbo/substantivo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
938 timezone/time zone (fuso horario) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1528 URL (XENERO) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1497 video Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
989 volume (volume de almacenamento/volume do son) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1060 wireless Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 write Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 stick (verbo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 shade (verbo) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1508 blink Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 grab (seleccionar) Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 edge resistance Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 placement Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 iframe Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1453 mute/unmute/muted Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 on screen keyboard/onscreen keyboard Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1342 shell Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 standalone Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 viewport Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
683 stringer Discutido na lista de correo.
683 Message Delivery Notification, MDN Discutido na lista de correo.
683 like Discutido na lista de correo.
1410 proxy Discutido na lista de correo.
975 tenant Discutido na lista de correo.
683 push notifications Discutido na lista de correo.
975 bracketing (photography) Discutido na lista de correo.
683 quadrat Discutido na lista de correo.
938 pin/unpin Discutido na lista de correo.
956 abort Discutido na lista de correo.
683 jailbreak/jailbreaking Discutido na lista de correo.
683 redact Discutido na lista de correo.
683 stop (verb) Discutido na lista de correo.
683 resume Discutido na lista de correo.
683 trigger Discutido na lista de correo.
683 hash table Discutido na lista de correo.
520 computer Discutido na lista de correo.
1366 birthday/anniversary Discutido na lista de correo.
907 emoji Discutido na lista de correo.
975 groupware Discutido na lista de correo.
1520 sandbox Discutido na lista de correo.
683 bookmarklet Discutido na lista de correo.
683 chip Discutido na lista de correo.
683 frame (sound) Discutido na lista de correo.
683 one-time password (OTP) Discutido na lista de correo.
907 hit Discutido na lista de correo.
683 bundle Discutido na lista de correo.
683 procedural Discutido na lista de correo.
1232 feed Discutido na lista de correo.
1708 slug Discutido na lista de correo.
1428 Uso de punto final en galego cando non se usa en inglés Discutido na lista de correo.
1171 filter out Discutido na lista de correo.
683 format specifier Discutido na lista de correo.
683 burst Discutido na lista de correo.
683 bounce keys Discutido na lista de correo.
683 notebook bar Discutido na lista de correo.
683 helpdesk Discutido na lista de correo.
683 Vocabulario de tipo de letra (quarter widths, math script style alternates, stretching glyph decomposition, third widths, unicase) Discutido na lista de correo.
1342 create account → «crear conta» ou «crear unha conta»? Discutido na lista de correo.
683 Artigo con nomes propios Discutido na lista de correo.
837 dongle Discutido na lista de correo.
683 deployment Discutido na lista de correo.
683 waveform Discutido na lista de correo.
683 tile Discutido na lista de correo.
683 toast notification Discutido na lista de correo.
683 root/rooting Discutido na lista de correo.
683 flash/flashing Discutido na lista de correo.
683 brick (Android) Discutido na lista de correo.
683 wipe Discutido na lista de correo.
683 dummy (adj) Discutido na lista de correo.
683 hoody Discutido na lista de correo.
1171 ticket Discutido na lista de correo.
1171 inicializar → preparar? Discutido na lista de correo.
878 spacing Discutido na lista de correo.
683 tether/tethering/tethered Discutido na lista de correo.
683 bad response Discutido na lista de correo.
683 posterize Discutido na lista de correo.
1210 mais/pero Discutido na lista de correo.
683 Espazos nas abreviaturas Discutido na lista de correo.
683 scope Discutido na lista de correo.
1109 implement/implementation/implemented Discutido na lista de correo.
683 PBX Discutido na lista de correo.
683 dim Discutido na lista de correo.
940 wearable Discutido na lista de correo.
683 crossword/grid/clue Discutido na lista de correo.
683 glidpad/stickpointer Discutido na lista de correo.
1224 fixed width, monospace DRAG: monoespazo.
1749 software DRAG: soporte lóxico.
1665 hardware DRAG: soporte físico.
1366 «-lo» → « o» Regra no Pology.
1366 ó → ao Regra no Pology.
946 tódolos → todos os Regra no Pology.
683 validate/validation/validated/validator Regra no Pology.
1333 lineal/linear Regra no Pology.
1931 aparición/ocorrencia Regra no Pology.
1171 when|if this option|checkbox is enabled|disabled (frase) Regra no Pology.
1693 append Regra no Pology.
1171 inline Regra no Pology.
683 [noun] mode → modo/modo de/método de Regra no Pology.
683 conceal → esconder Regra no Pology.
1171 prompt (user prompt/shell prompt)
1382 The quick brown fox jumps over the lazy dog
1524 token
1779 feedback
1352 hide Na lista vella de pendentes, pero non seleccionada para a Trasnada 14.0.
1171 post-verbo
1428 ademais-amais
1171 invite
1171 invitation
1171 thread
1171 end-to-end
1171 empregar/usar/utilizar
1171 flag (verb)
1171 iterate/iterator
1171 depth-first/breadth-first
1171 fingerprint
1171 cases
1171 raster image
1171 rich text
1903 separator (non GUI)
1200 frame Proposta para a Trasnada 14.0.
683 backlink